Błędy medyczne

Błędny medyczne, zwane również błędami lekarskimi czy błędami w sztuce medycznej to przypadki, o których dość często można usłyszeć w programach telewizyjnych czy przeczytać w na pierwszych stronach gazet. Niestety w sytuacji, gdy błąd medyczny dotyczy najbliższych, osoby, które chcą starać się o uzyskanie odszkodowania, często nie wiedzą, w jaki sposób rozpocząć całą procedurę.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących błędów lekarskich – od porad prawnych, przez przygotowanie pism procesowych i zebranie dokumentacji, aż po reprezentację przed sądami. Obsługujemy pacjentów, którzy zostali postawieni w obliczu nieprawidłowości w szpitalach, przychodniach czy prywatnych gabinetach lekarskich. Wspieramy Klientów w niemal wszystkich kwestiach związanych ze sprawami o błąd medyczny.


Co zaliczamy do błędów medycznych?

Oficjalna, jednolita definicja błędu medycznego nie istnieje. Sytuacje, które można zakwalifikować do tego rodzaju spraw, to działania albo zaniechania personelu medycznego, które są niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy medycznej i jednocześnie przyczyniły się do wystąpienia negatywnych konsekwencji zdrowotnych dla pacjenta.

Błędy medyczne mogą być popełnione przez lekarza, ale również cały personel medyczny. Do najczęstszych przypadków należą m.in.:

  •  niewłaściwa diagnoza,
  •  źle dobrane leczenie,
  •  nieprawidłowe przeprowadzenie operacji,
  •  błędne podanie leków,
  •  brak właściwej opieki pooperacyjnej,
  •  nieuzasadnione odroczenie wykonania badania.

Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa rodziny padł ofiarą błędu medycznego – zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Dokonamy wstępnej analizy sprawy i wskażemy dostępne możliwości.

Oferujemy obsługę prawną dla ofiar błędów medycznych. Zapewniamy pomoc w uzyskaniu renty, odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd lekarski. Zapraszamy.