adw. Michał Walczakadw. Michał Walczak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Otrzymał stypendium Millenium Bank, które pozwoliło mu na ukończenie studiów LL.M. z zakresu prawa konkurencji Unii Europejskiej na Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie. Otrzymał wyróżnienie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu za osiągnięcie bardzo dobrego wyniku z egzaminu adwokackiego. W swojej dotychczasowej karierze świadczył usługi na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych podczas pracy w największych i najbardziej renomowanych poznańskich kancelariach. W ramach powierzonych zadań, zajmował się w szczególności obsługą największych polskich spółek z branży spożywczej oraz sprzedaży internetowej. W swojej dotychczasowej karierze zajmował się również problematyką międzynarodowego postępowania karnego ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz przejęcia i przekazania orzeczeń do wykonania na terenie całej Europy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie ochrony konkurencji i konsumentów. W kancelarii zajmuje się również prawem karnym z uwzględnieniem postępowań międzynarodowych.