Uścisk dłoni kobiety i mężczyznySprawy cywilne

Prawo cywilne obejmuje zbiór przepisów regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Specjalizacją Kancelarii są kredyty frankowe, polisolokaty, sprawy o zapłatę oraz sprawy o odwołanie darowizny. W każdej z tych spraw, nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo, a także zastępstwo procesowe. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, sporządzaniu pism procesowych, udzielaniu porad oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów. Wieloletnia praktyka w tym obszarze pozwoliła nam wypracować skuteczne metody działania.

 

W jaki sposób pomagamy Klientom?

Kredyty frankowe – reprezentujemy kredytobiorców w sprawach dotyczących kredytów w obcych walutach, podejmujemy analizę umowy kredytu, obliczamy wysokość należnych roszczeń, sporządzamy pozew, reprezentujemy Klienta aż do uzyskania prawomocnego wyroku.  

Polisolokaty – świadczymy szeroki zakres usług: od doradztwa i analizy zawartej umowy, po reprezentację w postępowaniu sądowym. Sprawy dotyczące polisolokat są najczęściej związane z niepełnymi i nieczytelnymi informacjami zawartymi w umowach, działającymi na niekorzyść Klienta.

Sprawy o zapłatę – przygotowujemy pisma skierowane do dłużnika z wezwaniem do zapłaty. W przypadku braku reakcji, wszczynamy postępowanie sądowe. Zapewniamy konsultacje i pomoc prawną, także na etapie dalszych pism procesowych.

Sprawy o odwołanie darowizny – udzielamy wyczerpujących porad prawnych, opracowujemy strategię mającą na celu odzyskanie darowizny, sporządzamy pozew oraz wszelkie pisma w sprawie, reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym.