Małżeństwo z dwójką dzieciSprawy rodzinne

Prawo rodzinne to zbiór przepisów prawnych obejmujących wszystkich członków rodziny. Doskonale rozumiemy, że wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego to niezwykle trudne i delikatne problemy życiowe. Dlatego każda z nich wymaga zastosowania indywidualnych środków współpracy i zrozumienia.

Najczęstszymi ze spraw rodzinnych są rozwody. Rozwiązanie małżeństwa bardzo często pociąga za sobą konieczność uregulowania innych kwestii, takich jak:

  • podział majątku wspólnotowego,
  • alimenty,
  • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci,
  • uregulowanie kontaktów.

W tym zakresie zajmujemy się m.in. sporządzaniem pism procesowych i pozwów, prowadzeniem negocjacji pozasądowych oraz reprezentacją strony w postępowaniu sądowym. Ponadto zapewniamy doradztwo na każdym etapie sprawy.

 

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych

Z żądaniem o orzeczenie rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. Rozwiązanie małżeństwa w drodze procesu sądowego możliwe jest przy istnieniu pozytywnej przesłanki rozwodowej, tj. trwałego rozpadu więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, jednak z uwzględnieniem istotnych czynników, takich jak dobro małoletnich dzieci lub zgoda obu stron na formalne zakończenie związku. W polskim prawie sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód z orzekaniem o winie jednego lub obu małżonków, albo przez rozwód bez orzekania o winie.

Nasza Kancelaria oferuje pełen zakres usług związanych ze sprawami rozwodowymi. Jeśli zależy Państwu na pomocy adwokata, który pracuje z zachowaniem pełnej dyskrecji i empatii - zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.