Uśmiechnięte starsze małżeństwoSprawy spadkowe

Prawo spadkowe dotyczy wszelkich spraw związanych z testamentami i dziedziczeniem ustawowym. Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami spadkowymi zarówno w przypadku, gdy testament został spisany przez spadkodawcę, jak również w sytuacjach, kiedy następuje dziedziczenie ustawowe.

Oferta Kancelarii w zakresie spraw spadkowych obejmuje:

  • stwierdzenie nabycia praw do spadku,
  • dział spadku,
  • dochodzenie roszczeń związanych z zachowkiem.

W segmencie prawa spadkowego, proponujemy Państwu możliwość skorzystania z porad prawnych oraz otrzymanie wsparcia przy sporządzaniu pism w postępowaniu sądowym. Nasi Klienci mogą również uzyskać pomoc w zakresie reprezentacji strony przed sądem. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia prawników w kwestiach spadkowych, zapraszamy do kontaktu w celu poznania pełnej oferty oraz warunków współpracy.

 

Dziedziczenie ustawowe a testament

Testament to oświadczenie woli zmarłego posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie podziału i rozporządzania majątkiem. W testamencie spadkodawca w sposób swobodny może wskazać osobę spadkobiorcy. O dziedziczeniu ustawowym mówimy wtedy, gdy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, wskazane osoby nie chcą lub nie mogą zostać spadkobiercami, lub też sąd orzeknie jego unieważnienie. Może się tak stać w sytuacji testamentów powstałych:

  • w wyniku groźby,
  • w stanie nietrzeźwości,
  • w trakcie choroby psychicznej mającej charakter długotrwały lub przemijający.

Sposób dziedziczenia ustawowego reguluje Kodeks Cywilny i opiera się na stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub przysposobienia.