Pieniądze i młotek sędziowskiWindykacja należności

Nasza Kancelaria świadczy usługi związane z odzyskiwaniem i windykacją należności finansowych. Oferujemy pomoc zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom, które mają problemy z wyegzekwowaniem należnych środków pieniężnych lub innych zobowiązań.

W trakcie spotkań przejrzyście omawiamy kwestie związane z dochodzoną przez Państwa należnością oraz podejmujemy działania mające na celu odzyskanie pieniędzy, w tym wszczęcie procesu windykacyjnego. Jako kancelaria wypełniamy wszelkie niezbędne formalności oraz prowadzimy pełne postępowanie w tym zakresie. Mając na uwadze istotę prowadzenia biznesu, dbamy o to, aby odzyskanie wierzytelności nie zepsuło relacji z kontrahentami.

 

Etapy procesu windykacji należności

Windykacja długów jest procesem złożonym. Składa się z 3 etapów:

  1. Rozwiązanie przedprocesowe sprawy (polubowne) – dłużnik otrzymuje informację o niespłaconym zobowiązaniu wraz z pismem wzywającym do zapłaty oraz sygnał o zatrudnieniu specjalisty, który ma pomóc Klientowi w odzyskaniu należności. Chcąc uniknąć procesu sądowego, często ten krok okazuje się wystarczający.
  2. Postępowanie sądowe – w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika na otrzymane informacje, rozpoczynamy przygotowanie do złożenia pozwu. Pomagamy Klientom zebrać odpowiednie dokumenty oraz reprezentujemy ich w trakcie postępowania.
  3. Windykacja komornicza (egzekucyjna) – to ostatni etap sprawy, w którym następuje skierowanie sprawy do komornika. Etap ten ma na celu przeprowadzenie egzekucji majątku dłużnika, z którego zostanie zaspokojona należność.

Jako kancelaria adwokacka pomagamy Klientom na każdym etapie postępowania windykacyjnego.